Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

System poczta pneumatyczna

SPÓŁKA ®PROFITERM

  • Telefon: +48 33 853 34 31
  • Kom.: +48 606 601 992
  • Fax: + 48 33 853 34 39
  • E-mail: poland@profiterm.com
Drukować

Stacja automatycznego rozładunku w laboratorium


Wszystkie nowe instalacje poczty pneumatycznej w szpitalach są realizowane w nowoczesnym standardzie w pełni automatycznego rozładunku próbek w laboratorium.

Pocztą pneumatyczną są transportowane do laboratorium dziennie setki, a nawet tysiące pojemników z materiałem biologicznym. Standardowa metoda obsługi w laboratorium jest bardzo czasochłonna tzn. ( trzeba za każdym razem pojemnik otwierać, zamykać, odbierać z kosza odbiorczego, odsyłać z powrotem itp..) i jednocześnie taką dużą ilość pojemników magazynować na małych przestrzeniach.

Dlatego specjalnie dla laboratorium austriacki producent poczty pneumatycznej Sumetzberger opracował nowoczesną „stację samowyładowczą“, aby w pełni zastąpić i zautomatyzować wszystkie wcześniejsze ręczne procesy. Według nowej technologii: pojemnik zostaje automatycznie opróżniony - przesyłka ,próbki ześlizgują się na stół. Stacja automatycznie sprawdza poprawne opróżnienie pojemnika, a następnie wg informacji zawartych w chipie z technologią RFID wysyła pojemnik do stacji nadania. Pracownicy laboratorium praktycznie w ogóle nie widzą pojemnika, w laboratoriach są przyjmowane tylko próbki a nie pojemniki.

W laboratoriach, które używają już stacji samowyładowczych doszło do znacznego przyśpieszenia pracy (nikt nie musi już manipulować z pojemnikami, są odbierane tylko przygotowane i zabezpieczone próbki biologiczne ze zleceniem) . W laboratorium nie magazynuje się już pojemników, dzięki temu ryzyko zakażenia krzyżowego pomiędzy pojemnikami zostało prawie w 100% wyeliminowane. Stacja samowyładowcza jest bardzo kompaktowa i do instalacji wymaga jedynie minimalnej przestrzeni. Personel medyczny może się wreszcie w pełni zająć analizą próbek bez tracenia czasu na otwieranie i wyładunek pojemników.

Rozwiązanie to cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem szpitali oraz ich personelu medycznego, dlatego instalacja tego typu stacji jest możliwa w nowo powstałych budynkach jak również już w istniejących szpitalach.

Poniżej przykładowa stacja automatycznego rozładunku w laboratorium:

Stacja automatycznego rozładunku w laboratorium Stacja automatycznego rozładunku w laboratorium