Automatyzacja laboratorium w UCK Gdańsk

Pierwsza, realizacja w Polsce wdrożenia do systemu poczty pneumatycznej najnowocześniejszej technologii AUTOLAB SUMETZBERGER czyli automatyzacji bezobsługowego przyjęcia materiału w linii analitycznej Centralnego Laboratorium Klinicznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

 

Zakończyliśmy najnowocześniejsze w Polsce sprzężenie systemu poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną poprzez zastosowanie technologii AUTOLAB, dzięki której materiał z oddziałów jest transportowany w specjalnych pojemnikach automatycznie bezobsługowo bezpośrednio do dwóch w pełni nowoczesnych automatycznych stacji poczty pneumatycznej AUTOLAB ALS Sumetzberger połączonych z dwoma sorterami linii laboratoryjnej. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności pracy Szpitala oraz zwiększa wskaźnik analizy i oceny próbek, a tym samym poprawia jakość opieki zdrowotnej nad pacjentami.