Automatyzacja laboratorium w UCK Gdańsk

Pierwsza realizacja w ramach integracji systemu poczty pneumatycznej z najnowocześniejszą technologią AUTOLAB SUMETZBERGER, czyli automatyzacji bezobsługowego przyjęcia materiału w linii analitycznej Centralnego Laboratorium Klinicznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

 

Zakończyliśmy najnowocześniejsze w Polsce sprzężenie systemu poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną poprzez zastosowanie technologii AUTOLAB, dzięki której materiał z oddziałów jest transportowany w specjalnych pojemnikach automatycznie i bezobsługowo bezpośrednio do dwóch w pełni nowoczesnych automatycznych stacji poczty pneumatycznej AUTOLAB ALS Sumetzberger połączonych z dwoma sorterami linii laboratoryjnej. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności pracy szpitala oraz zwiększa wskaźnik analizy i oceny próbek, a tym samym poprawia jakość opieki zdrowotnej.