ZROBOTYZOWANA APTEKA

CAŁE OPAKOWANIE

Zrobotyzowany system logistyczny do obsługi całych opakowań leków.

Unitdose

Zrobotyzowany system logistyczny do obsługi pojedynczych dawek leków.

Multidose

Zrobotyzowany system logistyczny do obsługi wielu dawek leków.

Integracja poczty PIPELINE

Automatyzacja dystrybucji leków za pośrednictwem poczty rurociągowej.