PF 2024

PF 2024

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
najnowocześniejszy ośrodek kliniczno-naukowy

Automatyzacja laboratorium UCK Gdańsk

Integracja poczty pneumatycznej z automatyczną linią laboratoryjną